گاهی که فرصت دارم و گاهی که نمیتوانم چیزی را با زبان شعر بنویسم طرحهائی میکشم و نقاشی می کنم.نقاش و طراح خوبی نیستم همانطور که سالهاست ساز دهنی و نی میزنم ولی موزیسین خوبی نیستم!در هر حال برخی طرحها و نقاشی های مرا در این قسمت می بینید و نیز شماری عکسهای مرا در گذر زندگی شماری از عکسهائی که گوشه هائی از زندگی مرا توضیح می دهند نیز در این گالری می بینید

.

۱۳۹۴ مهر ۲۵, شنبه

ILDAI CKNI H همیشه زنده ای. به یاد مرضیه عزیز. 22 مهر 1394 خورشیدی

 همیشه زنده ای. به یاد مرضیه عزیز. 22 مهر 1394 خورشیدی

هیچ نظری موجود نیست: