گاهی که فرصت دارم و گاهی که نمیتوانم چیزی را با زبان شعر بنویسم طرحهائی میکشم و نقاشی می کنم.نقاش و طراح خوبی نیستم همانطور که سالهاست ساز دهنی و نی میزنم ولی موزیسین خوبی نیستم!در هر حال برخی طرحها و نقاشی های مرا در این قسمت می بینید و نیز شماری عکسهای مرا در گذر زندگی شماری از عکسهائی که گوشه هائی از زندگی مرا توضیح می دهند نیز در این گالری می بینید

.

۱۳۹۱ آبان ۱۷, چهارشنبه

گالری شماره پانزده. اسماعیل وفا یغمائی


دو ن. نیلوفر و نیکو
بوسه
نازنین همیشه زنده مرضیه
 طرح .سیروس
 طرح . فریبا
طرح. فرهاد

هیچ نظری موجود نیست: