گاهی که فرصت دارم و گاهی که نمیتوانم چیزی را با زبان شعر بنویسم طرحهائی میکشم و نقاشی می کنم.نقاش و طراح خوبی نیستم همانطور که سالهاست ساز دهنی و نی میزنم ولی موزیسین خوبی نیستم!در هر حال برخی طرحها و نقاشی های مرا در این قسمت می بینید و نیز شماری عکسهای مرا در گذر زندگی شماری از عکسهائی که گوشه هائی از زندگی مرا توضیح می دهند نیز در این گالری می بینید

.

۱۳۸۹ فروردین ۱۸, چهارشنبه

گالری دوازدهم طرحها و نقاشیهای اسماعیل وفاپرتره.سوری
کولی زرد
آدم و حواآدم و حوا
ترزا
حسین پویا
تبعیدی.اتی
مارلینا
هنوز نوای گیتار هست
پرتره شاعر و نویسنده تبعیدی مینا اسدی
داماد کرد و عروس ترک = صلح
ویولونیست
مرضیه هنرمند بزرگ
بانو و سگ ملوس اش
دوستی برای 22بهمن سال 1388
کمال رفعت صفائی.شاعر و نویسنده تبعیدی
1335شیراز/1374پاریس
آرامشگاه تن. پرلاشز

DR. ALI SHARIATI

هیچ نظری موجود نیست: