گاهی که فرصت دارم و گاهی که نمیتوانم چیزی را با زبان شعر بنویسم طرحهائی میکشم و نقاشی می کنم.نقاش و طراح خوبی نیستم همانطور که سالهاست ساز دهنی و نی میزنم ولی موزیسین خوبی نیستم!در هر حال برخی طرحها و نقاشی های مرا در این قسمت می بینید و نیز شماری عکسهای مرا در گذر زندگی شماری از عکسهائی که گوشه هائی از زندگی مرا توضیح می دهند نیز در این گالری می بینید

.

۱۳۸۷ تیر ۱۳, پنجشنبه

دریچه زرد.گالری طرح و عکس. گالری نهم، چهره ها.اسماعیل وفا یغمایی


منصوره ایرانی

اکرم حبیب خانی
امید و فرح
نادر رفیعی نژاد. مجاهد درگذشته در تبعید

خاتونی از چین

 خیال
درویش مازیار ایزد پناه و نوای نی اش در پائیز 1386

طرح. رقص مهرگانی.اکتبر 2008

عیال بنده با طراحی خود بنده!ژوئیه 2008

طرح. خود بنده با طراحی خود بنده!سپتامبر 2008

طرح گاهی فقط یک نفر حقیقت را میبیند. 1368 خورشیدی

طرح. کارت تبریک برای ازدواج یکی از پنجاه شصت خواهر زادگان

درویش مازیارایزد پناه و نوای نی. طرح تابستان 2008

دکتر کریم قصیم پزشک و مبارز تبعیدی. طرح. .مهر 1387

بیژن نیابتی.مبارز تبعیدی طرح. مهر 1387 دکتر زری اصفهانی.شاعر و پزشک مبارز تبعیدی طرح. مهر 1387
تابلوئی برای بچه های اشرف
اول سپتامبر دو هزار و هشت

پرتره استاد نعمت آزرم شاعر و نویسنده مبارز در بیست و هفتمین سال تبعید. بانو مرضیه در دوران نوجوانی.طرح.تیر 1368

زن زندانی


دارلین
پوپک گلدره

امیر

سهیلا
ترزا زوئه

هیچ نظری موجود نیست: